• Huvudsponsorer

MEDSPELAREN
en utbildning för hela livet

Malmö Redhawks har länge arbetat utifrån värdegrunden

Hjärta - Kvalitet - Stoltet

Klubben tar nu arbetet ett steg längre. Redhawks har med stöd av projektets stolta partners tagit fram Medspelaren – en värdegrundsutbildning som ska ge ungdomar en stark grund att stå på genom hela livet. Utbildningen sträcker sig genom alla åldersgrupper och syftar till att skapa starkare juniorlag och för att fler spelare ska nå A-laget och landslaget. Ännu viktigare är det att utbildningen ska ge våra spelare en grund av sunda värderingar, värdefulla egenskaper och kunskaper som de kan ha med sig genom livet som gör dem till bra medmänniskor och eftertraktade på arbetsmarknaden, vilket gynnar både oss och samhället.

MEDSPELAREN
en utbildning för hela livet

Malmö Redhawks har länge arbetat utifrån värdegrunden

Hjärta

Kvalitet

Stolthet

Klubben tar nu arbetet ett steg längre. Redhawks har med stöd av projektets stolta partners tagit fram Medspelaren – en värdegrundsutbildning som ska ge ungdomar en stark grund att stå på genom hela livet. Utbildningen sträcker sig genom alla åldersgrupper och syftar till att skapa starkare juniorlag och för att fler spelare ska nå A-laget och landslaget. Ännu viktigare är det att utbildningen ska ge våra spelare en grund av sunda värderingar, värdefulla egenskaper och kunskaper som de kan ha med sig genom livet som gör dem till bra medmänniskor och eftertraktade på arbetsmarknaden, vilket gynnar både oss och samhället.

Som ishockeyklubb har vi ett stort ansvar. Idrottsmiljön ska vara trygg för alla och vi måste aktivt arbeta med att skapa en så bra miljö för barnen och ungdomarna att vistas i. Vi vill att ännu fler ska upptäcka ishockeyns positiva kraft. Genom Medspelaren vill vi locka fler att börja spela ishockey, och att fler ska spela under en längre tid. Redan i tidiga åldrar kommer barn till oss och vår skridskoskola – sedan följer vi dem genom ungdomsverksamheten hela vägen upp till elitnivå. Hos oss ska barnen ha kul och känna gemenskap för att sedan längta till nästa träning och så småningom utvecklas till att bli en bättre spelare.

Samtidigt som vi ger dem de bästa fysiska och tekniska färdigheterna, vill vi ge dem verktyg som de kan ha med sig i alla delar av livet. Vill skapa en miljö som gör våra ungdomar ambitiösa, målmedvetna och ansvarsfulla vilket också ger dem en grund för en hälsosam livsstil och sunda värderingar. Vi vill att alla ska älska hockey och vara en positiv kraft i samhället.

UTVECKLINGSPLAN

Medspelaren baseras på en långsiktig utbildningsplan där vi utgår ifrån Sport for Life’s Long Term Athlete Development (LTAD) som är en vetenskaplig 7-stegsmodell där man ser till individens mognad för att optimera varje inlärnings – och träningsfas under tillväxtåren (0-20). Modellen har en tydlig struktur och ett långsiktigt upplägg och används med ambitionen att utveckla spelarna med tålamod och tydlighet kring vad som är lämpligt att göra i respektive steg.

För att komplettera LTAD och ge våra spelare mervärden och kunskaper som de kan ha med sig genom livet består Medspelaren även av ett omfattande utbildningsblock där vi jobbar med attityder, moralfrågor, tolerans, livsstil och språkbruk. Vi arbetar med laganda, ledarskap, lojalitet, disciplin och arbetsmoral – egenskaper som gör dem till bättre lagkompisar men också riktigt bra medmänniskor. Vi har lanserat en omfattande onlinekurs som alla våra spelare måste ta gällande detta, vi bjuder även in gäster till att hålla diverse föredrag, vi har ett fadderprogram där våra A-lagsspelare är goda förebilder för våra ungdomslag, och vi har även kurser för att förberedda spelarna för arbetslivet efter hockeykarriären.

UTVECKLINGSPLAN

Medspelaren baseras på en långsiktig utbildningsplan där vi utgår ifrån Sport for Life’s Long Term Athlete Development (LTAD) som är en vetenskaplig 7-stegsmodell där man ser till individens mognad för att optimera varje inlärnings – och träningsfas under tillväxtåren (0-20). Modellen har en tydlig struktur och ett långsiktigt upplägg och används med ambitionen att utveckla spelarna med tålamod och tydlighet kring vad som är lämpligt att göra i respektive steg.

För att komplettera LTAD och ge våra spelare mervärden och kunskaper som de kan ha med sig genom livet består Medspelaren även av ett omfattande utbildningsblock där vi jobbar med attityder, moralfrågor, tolerans, livsstil och språkbruk. Vi arbetar med laganda, ledarskap, lojalitet, disciplin och arbetsmoral – egenskaper som gör dem till bättre lagkompisar men också riktigt bra medmänniskor. Vi har lanserat en omfattande onlinekurs som alla våra spelare måste ta gällande detta, vi bjuder även in gäster till att hålla diverse föredrag, vi har ett fadderprogram där våra A-lagsspelare är goda förebilder för våra ungdomslag, och vi har även kurser för att förberedda spelarna för arbetslivet efter hockeykarriären.

Malmö Redhawks förväntar sig och kräver att våra spelare lever upp till att ställa upp för sina lagkamrater, att de har sunda värderingar, stort hjärta och som respekterar både sig själva och andra. Någon som beter sig schysst och är en bra medmänniska, inte bara på isen, i båset och i omklädningsrummet - utan även i vardagen, i skolan och på arbetsplatsen.

Malmö Redhawks förväntar sig och kräver att våra spelare lever upp till att ställa upp för sina lagkamrater, att de har sunda värderingar, stort hjärta och som respekterar både sig själva och andra. Någon som beter sig schysst och är en bra medmänniska, inte bara på isen, i båset och i omklädningsrummet - utan även i vardagen, i skolan och på arbetsplatsen.

Steg 1 & 2
LEK FÖR BARN (0-9 år)

I de unga åldrarna utgår vi från leken för att träna motorik, balans och koordination, vilket lägger grunden för barnens framtida fysiska utveckling. Aktiviteterna, som bygger på lekfulla moment och kroppsrörelser, stimulerar hjärnans funktion och hjälper barnen att bygga förtroende, sociala färdigheter och fantasi. Efter hand tränas även styrka, uthållighet och flexibilitet genom spel och roliga aktiviteter snarare än genom organiserad träning. Vi involverar föräldrarna och diskuterar hur de på bästa sätt kan stötta och uppmuntra sina barn.

Steg 3 & 4
UTBILDNING FÖR UNGDOM (9-16 år)

I ungdomsverksamheten läggs grunden för effektiv träning genom fokus på funktionell teknik, fysik, uthållighet, rörlighet, spelförståelse, kost och hälsa. Under fasen sker enormt stora snabba fysiska förändringar jämfört med tidigare åldrar. Utbildningsprogrammet utformas för att ta hänsyn till dessa snabba förändringar och de olika fördelar och nackdelar det för med sig. Ju högre upp i åldrarna spelarna kommer desto mer skiftar fokus från träning till att öka sina prestationer och att sätta upp mål för sig själv och laget. I de högre stegen jobbar vi med personlighetsutveckling och utbildningen får efter hand en anpassning efter individens förutsättningar och inriktning.

Steg 5 & 6
PRESTATION FÖR ELIT (16+ år)

I elitsatsningen ligger fokus på att träna för att vinna och att ha en hög arbetsmoral. I detta skede har spelarna ofta valt att specialisera sig på sin sport och det blir större fokus på högintensiv träning. Undervisning i kost, idrottspsykologi, återhämtning och skadeförebyggande är mycket viktigt. Träningsprogrammen blir nu individuellt utformade och de enskilda prestationerna utvärderas. Med sikte på nationell och internationell nivå fortsätter nu arbetet med utveckling av teknisk och taktisk förmåga samt spelaregenskaper.

Steg 7
AKTIV LIVSSTIL OCH
REDHAWKSAMBASSADÖR

Hela utbildningen är baserad på trygghet, glädje, gemenskap och personliga mervärden. Den bygger en livslång och positiv relation med Malmö Redhawks och ishockeyn, och vi får starka ambassadörer med sunda värderingar som drivs av kärleken till sporten. Samtidigt ger utbildningen hälsofördelar för hela samhället eftersom vi lägger grunden för en aktiv livsstil – oavsett hur länge man är aktiv inom hockeyn.

VARFÖR GÖR VI DETTA?

Vi vill att ännu fler ska upptäcka ishockeyns positiva kraft. Genom Medspelaren vill vi locka fler att börja spela hockey, och att fler ska spela hockey länge. Det ger starkare juniorlag och därmed bättre förutsättningar för att fler spelare ska nå vårt A-lag och landslagen.

Och vi vill att de som individer ska ha blivit laddade med goda egenskaper som gör dem till bra medmänniskor och eftertraktade på arbetsmarknaden, vilket gynnar både oss och samhället. Även efter att de slutar som aktiva spelare.

EN GEMENSAM SATSNING

Medspelaren är en långsiktig satsning som vi har arbetat fram tillsammans med Wihlborgs i syfte att skapa positiva mervärden i regionen. Vi vet att det finns många fler företag som har ett stort engagemang i sammhällsutveckling och som också vill vara med och lägga en stark grund för ungdomar som de sedan kan ta med sig vidare i livet.

Om du har frågor om Medspelaren eller är intresserad av att bli samarbetspartner, kontakta:

Jens Hemström
Projekt- & Innovationsansvarig
0708-11 98 28
[email protected]

 

Bläddra i utbildningsbroschyren >>

EN GEMENSAM SATSNING

Medspelaren är en långsiktig satsning som vi har arbetat fram tillsammans med Wihlborgs i syfte att skapa positiva mervärden i regionen. Vi vet att det finns många fler företag som har ett stort engagemang i sammhällsutveckling och som också vill vara med och lägga en stark grund för ungdomar som de sedan kan ta med sig vidare i livet.

Om du har frågor om Medspelaren eller är intresserad av att bli samarbetspartner, kontakta:

Jens Hemström
Projekt- & Innovationsansvarig
0708-11 98 28
[email protected]

 

Bläddra i utbildningsbroschyren >>

HJÄRTA
Att ha ett stort hjärta innebär att du ställer upp. Att du är schysst. Att du respekterar allas åsikter och olikheter. Att du alltid försöker göra det absolut bästa av varje situation. En person med hjärtat på rätt ställe vinner i längden. Alltid.

KVALITET
Att sträva efter kvalitet innebär att du inte nöjer dig med det medelmåttiga. Att du är målmedveten, noggrann och håller det du lovar. Genom att hålla hög kvalitet visar du respekt för både dig själv och för andra.

STOLTHET
Att vara stolt handlar om att öppet ta ställning. Att visa din tillhörighet i med- och motgång. Att alltid tala gott om klubben och människorna. Din positiva inställning kommer garanterat att smitta av sig på omgivningen.