Visselblåsartjänsten

Genom visselblåsartjänsten erbjuder Riksidrottsförbundet en möjlighet att konfidentiellt kommunicera misstankar om avvikelser från värdegrunden inom idrotten. Tjänsten är viktig för att minska risker och för att upprätthålla förtroendet för hela idrottsrörelsens verksamhet.

Klicka här för lämna ditt anonyma meddelande

Om visselblåsartjänsten 

I november 2018 öppnade RF:s visselblåsartjänst. Syftet är göra det lättare att anmäla allvarliga missförhållanden inom idrotten. Visselblåsartjänsten är ett alternativ då det av någon anledning inte är möjligt att ta ärendet till förening eller förbund – till exempel då en person inte vill eller vågar anmäla. Visselblåsarärenden kan exempelvis handla om ekonomiska oegentligheter, övergrepp eller trakasserier. Visselblåsartjänsten är krypterad och lösenordskyddad.Alla meddelanden behandlas konfidentiellt och den som anmäler har möjlighet att vara anonym.

Genom visselblåsartjänsten får en begränsad grupp hos RF meddelande när en visselblåsning kommer in, och hanterar ärendet i ett särskilt system.

Mottagargruppen har ett antal uppgifter, exempelvis att;

▪ gemensamt avgöra visselblåsningens karaktär och besluta om vidare åtgärd

▪ anmäla misstänkt brott till polis

▪ anmäla oro eller misstanke om att ett barn far illa till socialtjänsten.