Medspelaren - en utbildning för hela livet

Medspelaren är ett långsiktigt utvecklings – och utbildningsprogram som vi har tagit fram med stöd från flertalet partners i syfte att skapa positiva mervärden i föreningen. Denna satsning är möjlig med hjälp av våra partners.

Genom ett grundligt värdegrundsarbete i kombination med en god hockeyutbildning utvecklar vi både bra hockeyspelare och bra medmänniskor med sunda värderingar och utgår ifrån vår värdegrund: Hjärta, Kvalitet, Stolthet.

Vi har delat in Medspelaren i tre delar: utanför isen, på isen och efter hockeyn.

Utanför isen

Utanför isen handlar om att skapa och bibehålla en sund kultur och miljö i klubben. Det är oerhört viktigt att vi är en klubb där alla trivs, mår bra och känner sig välkomna. För att uppnå detta krävs det att ha ett välfungerande värdegrundsarbete, där alla klubben förstår vad det innebär i praktiken att leva efter vår värdegrund. Vi har utvecklat följande för att implementera detta:

Onlinekurs
Vi har lanserat en onlinekurs gällande vår värdegrund där spelare och ledare introduceras till Hjärta, Kvalitet, Stolthet. Det är obligatoriskt att alla inom klubben ska genomgå kursen.

Intern utbildning
Varje lag inom föreningen behöver gå ett internt utbildningsprogram som innehåller fyra utbildningstillfällen; en introduktionsgenomgång av värdegrunden och sen 3 olika workshop som fokuserar på varsitt värdeord. Här kommer lagen överens om förhållningsregler för säsongen och vad lagen behöver göra för att leva upp till värdegrunden. Syftet är att värdegrunden ska bli en naturlig del av den dagliga verksamheten.

Fadderprogram
Varje lag från U8 till U13 samt lagen inom tjejverksamheten blir tilldelade faddrar från herr – och damlaget. Faddrarna besöker lagen vid två tillfällen under säsongen där de är med på deras träning. Spelarna är förebilder för många av våra ungdomsspelare och fadderprogrammet är en viktig del i jobbet att bygga en gemensam klubbkänsla.

RF-SISU Skåne
En viktig samarbetspartner i värdegrundsarbetet är RF-SISU Skåne som dels stöttar upp vårt interna utbildningsprogram, dels att de även erbjuder olika utbildningar för våra ledare för att ge dem verktyg och kunskaper för att förbättra sitt ledarskap. En stående utbildning vi genomför i början av säsongen är inkluderande ledarskap med fokus på personer med NPFs.

På isen

Malmö Redhawks vill även kunna erbjuda den bästa hockeyutbildningen och då krävs sportsliga satsningar. Vi vill kunna ge våra spelare de bästa förutsättningar för att kunna utvecklas som spelare. Inför varje säsong för vi en analys om vilka satsningar vi behöver göra för att stärka hockeyutbildningen i klubben; det kan vara allt ifrån material till hockeyutbildningar. De senaste säsongerna har vi:

- Investerat i en ny skottramp ute vid Rosengårds ishall för att kunna underlätta skotträning.

- Rustat upp kafeterian vid Rosengårds ishall för att skapa en samlingsplats och en yta för att göra det lättare för att kunna ha teoripass med lagen.

- Kontrakterat skills-tränare med fokus mer på den individuella utvecklingen.

Efter hockeyn   

De flesta av våra spelare drömmer om att bli ishockeyproffs, en dröm som vi ska göra allt för att den ska uppfyllas. Dock vet vi att det är en svår väg och att det inte är många som lyckas. Därför anser vi att vi som klubb har ett ansvar att förberedda våra äldre spelare på vuxenlivet. De senaste säsongerna har vi genomfört:

- Arbetsmarknadsträning; tillsammans med PerformIQ har vi haft tre utbildningstillfällen med våra juniorer gällande att göra sig attraktiv på arbetsmarknaden.

- Privatekonomiutbildning; vårt hockeyhögstadiet och Tjejer A/B har fått gå Sparbanken Syds ungdomsakademi där de fick lära sig mer om privatekonomi och hur man hanterar pengar på ett sunt sätt.   

Stolta partners till Medspelaren
Sociala partners till Medspelaren