• Huvudsponsorer

HÄLSOSAM UNGDOM

Hälsosam Ungdom är en satsning med barn och ungdomar i fokus med mål om ökad fysisk aktivitet, inspiration för en hälsosam livsstil, men även att belysa positiva aspekter med föreningslivet som gemenskap, attityder, värderingar, mm.

MER MOTION, MEDVETNA KOSTVAL OCH HÄLSOSAM LIVSSTIL

Ett välkänt problem är att alldeles för många unga har ett alldeles för stillasittande liv. Det ger negativa hälsoeffekter både fysiskt och mentalt. Dessutom minskar föreningsengagemanget hos unga i Sverige vilket förstärker problemet med stillasittandet men därtill utmanas också den utbildning som idrottsrörelsen stått för inom folkrörelsedemokratin, där man lär sig tolerans och respekt för demokratiska spelregler.

Malmö Redhawks har en naturlig koppling till hälsa, motion, en hälsosam livsstil som vilar på den svenska föreningsmodellen. Genom besök på skolor kan våra spelare och mycket populära maskot Hawkan inspirera både genom lekfulla men fysiska aktiviteter med barnen men också genom personliga samtal och kortare föredrag.

Inspiration om hur viktigt, enkelt och kul det är att röra på sig i vardagen helt enkelt!

UPPLEVELSE

För att förstärka relationen mellan spelare och barn så besöker vi varje skola flera gånger och de deltagande barn och ungdomar ges dessutom en möjlighet att besöka en SHL-hockeymatch i Malmö Arena. Detta är en storslagen upplevelse vilket vi hoppas ger minnesvärd glädje och extra motivation och energi till deltagarna.