• Huvudsponsorer

AKTIVITET, HÄLSA OCH GLÄDJE

Hälsosam Ungdom är en satsning på barn och ungdomar med mål om inspiration för en ökad fysisk aktivitet och för en hälsosam livsstil. Vi vill med satsningen, som bla görs tillsammans med Skolidrottsförbundet, även belysa positiva aspekter med föreningslivet som föreningsdemokrati, gemenskap, attityder, värderingar, mm.

MER MOTION, MEDVETNA KOSTVAL OCH HÄLSOSAM LIVSSTIL

Ett välkänt problem är att alldeles för många unga har ett alldeles för stillasittande liv. Det ger negativa hälsoeffekter både fysiskt och mentalt. Dessutom minskar föreningsengagemanget hos unga i Sverige vilket förstärker problemet med stillasittandet men därtill utmanas också den utbildning som idrottsrörelsen stått för inom folkrörelsedemokratin, där man lär sig tolerans och respekt för demokratiska spelregler.

Malmö Redhawks har en naturlig koppling till hälsa, motion, en hälsosam livsstil som vilar på den svenska föreningsmodellen. Genom besök på skolor kan våra spelare och mycket populära maskot Hawkan inspirera både genom lekfulla men fysiska aktiviteter med barnen men också genom personliga samtal och kortare föredrag.

Inspiration om hur viktigt och kul det är att röra på sig i vardagen helt enkelt!

STORSLAGEN HOCKEYUPPLEVELSE

För att förstärka relationen mellan spelare och barn så försöker vi att besöka varje skola mer än en gång. Dessutom ges deltagande barn och ungdomar en möjlighet att besöka en SHL-hockeymatch i Malmö Arena vilket är en storslagen upplevelse. Barnen får inte bara se en match live utan får också, med sina vänner, besöka Sveriges finaste Arena och där känna på intensiteten, farten och glädjen runt Malmö Redhawks hockeymatcher. Målet är att ge en minnesvärd glädje och extra motivation och energi till deltagarna.