• Huvudsponsorer

Torsdag Tor 28 November Nov
Lördag Lör 30 November Nov
Torsdag Tor 5 December Dec
Lördag Lör 7 December Dec
Tisdag Tis 17 December Dec
Torsdag Tor 19 December Dec
Lördag Lör 21 December Dec
Torsdag Tor 26 December Dec
Lördag Lör 28 December Dec
Måndag Mån 30 December Dec
Lördag Lör 4 Januari Jan
Torsdag Tor 9 Januari Jan
Lördag Lör 11 Januari Jan
Lördag Lör 18 Januari Jan
Torsdag Tor 23 Januari Jan
Lördag Lör 25 Januari Jan
Tisdag Tis 28 Januari Jan
Torsdag Tor 30 Januari Jan
Lördag Lör 1 Februari Feb
Tisdag Tis 11 Februari Feb
Torsdag Tor 13 Februari Feb
Lördag Lör 15 Februari Feb
Tisdag Tis 18 Februari Feb
Lördag Lör 22 Februari Feb
Tisdag Tis 25 Februari Feb
Torsdag Tor 27 Februari Feb
Lördag Lör 29 Februari Feb
Tisdag Tis 3 Mars Mar

Kommentar till Licensnämndens publicering

15 juli 2019 18:38

Malmö Redhawks kommentar till Svenska Ishockeyförbundets Licensnämnds publicering att Malmö Redhawks inte klarar kapitalkravet i licensregelverket.


Malmö Redhawks har genomfört sin bästa finansiella säsong på nästan 20 år. Malmö Redhawks hade ett operativt resultat i koncernen på 7 miljoner plus.

Resultatet är en konsekvens av en kraftig besparing och ökade intäkter baserat på bl.a. bibehållen sportslig framgång men också via ett gott samarbete med ISP på försäljningssidan.

Efter rekonstruktionen 2012 har verksamheten brottats med stora ekonomiska problem men har ändå på olika sätt lyckats klara Licensnämndens dåvarande krav.

Vid två tillfällen, säsongerna 2014/2015 och 2016/2017 har man valt att ”rädda” kravet på det egna kapitalet via en värdeuppskrivning på varumärket Malmö Redhawks. Detta förfarande har vid båda tillfällena godkänts av licensnämnden.

SHL beslutade sig för att i samband med de ökade intäkterna från främst tv-avtalet öka kravet på klubbarnas ekonomiska stabilitet. Man valde då att öka kravet på bokfört eget kapital. Det egna kapitalet skall stegvis öka från 4 miljoner till 10 miljoner efter säsongen 2021/2022. Kravet förra säsongen var 5 miljoner och kravet nästa säsong är 6 miljoner.

För att förhindra uppskrivning av det egna kapitalet med hjälp av värden på immateriella tillgångar som tex varumärken, beslutade man 2017 att införa koncernredovisning för bolagiserade klubbar som tex Malmö Redhawks. Detta beslut stöddes av Malmö Redhawks. Samtidigt genomförde Malmö Redhawks en fullt laglig transaktion, godkänd av såväl revisorer som skattemyndigheterna. Transaktionen skyddade Malmö Redhawks egna kapital även vid införandet av koncernredovisning. Malmö Redhawks bokslut efter säsongen 2017/2018 med den aktuella transaktionen godkändes också av Licensnämnden, då den inte stred mot regelverket då den gjordes. Dock med tillägget att man gjort en komplettering av regelverket 2018 som kommer att göra Malmö Redhawks transaktion för att skydda det egna kapitalet verkningslös, trots att den är helt laglig och att alltså både revisorer och skatteverket godkänt den.

Malmö Redhawks har fört en öppen och transparant dialog med såväl SHL som Licensnämnden om konsekvenserna av det förändrade regelverket för Malmö Redhawks. Efter moget övervägande har vi beslutat oss för att inte juridiskt pröva Malmö Redhawks tolkning av licensreglerna utan har följt Licensnämndens tolkning.

Detta innebär att Malmö Redhawks inte klarar kapitalkravet för säsongen 2018/2019 utan hamnar på ett svagt positivt utfall men ändå ca 5 miljoner ifrån kravet. Enligt ”vår” redovisning hamnar vi på ca 15 miljoner i eget kapital dvs 10 miljoner över licenskravet. I samband med att vi tvingats acceptera licensnämndens tolkning har vi även lämnat in en handlingsplan som klart visar att Malmö Redhawks kommer att klara kravet för säsongen 2019/2020 baserat på Licensnämndens tolkning av licensreglerna.

Under den kommande säsongen kommer Malmö Redhawks att jobba för att licensreglerna skall ändras. Kapitalkravet skall kompletteras med krav på lönsamhet och soliditet. Dessutom anser vi att fem års licenskontroll utan dispens är en alldeles för lång tid.